21.03.2016 სამოქალაქო რეესტრის მონაცემებით 4277 ბრეგვაძეა რეგისტრირებული.